Home Min Biografi

Biografi

E-mail Print PDF
 

Biografi fra Kraks Blå Bog 2006/07

Kurt Kristensen fhv. skoledirektør, ledende skolepsykolog, forstander og chefrådgiver; f. 31.3.1933 i Randers; søn af mejerist Søren Kristensen og hustru Anna Marie f. Knudsen; gift 25.3.1960 m. klinisk psykolog, Kirsten K., f. 10/6 1936 i Århus, datter af fhv. undervisningsinspektør S. A. Bo og hustru Else f. Jepsen.

Student (Birkerød Statsskole) 1952; lærereksamen (Århus Seminarium) 1956; tale- hørepædagog 1956; skolepsykolog 1960; dr. med. 1972.

1961-66 ledende skolepsykolog i Herning; oprettede i Herning i 1961 det første undervisningscenter for alle børn med svære handicap; oprettede i 1965 Materialelaboratoriet for Folkeskolens Specialundervisning og tog initiativ til oprettelse af Specialpædagogisk Forlag i Herning.

1966-72 forstander for Refsnæsskolen, Statens Kostskole for Blinde og Svagsynede.

1972-77 udsendt af Udenrigsministeriet for sammen med hustru Kirsten K. at assistere ved opbygningen af undervisningen for handicappede i Tunesien og for at assistere ved oprettelsen af en speciallærerhøjskole i Tunesien for fransktalende og arabisk talende lande i Afrika og Nærøsten.

1977-83 skoledirektør i Hobro Kommune.

1983 -92 udsendt til Kenya gennem Danida som chefrådgiver ved hovedsagelig opbygningen af Kenya Institute of Special Education .

1992 -98 chefrådgiver ved hovedsagelig opbygningen af Uganda National Institute of Special Education.

1998 – 2007 freelance konsulent for en række afrikanske lande.

 

Initiativtager til og første formand for Den Pædagogiske Central i Herning, senere Amtscentralen for Undervisningsmidler 1963 – 66.

Medlem af hovedbestyrelsen for foreningen for Spastisk Lammede 1969-72 og af denne forenings Læge- og Specialist Råd. 1971-72 og 1980-83.

Initiativtager til oprettelsen af og formand for bestyrelsen for Thorsgård Efterskole og af den første produktionsskole i Danmark, Hobro Produktionshøjskole 1978-83.

Medlem af bestyrelsen for International Council for Education of the Visually Handicapped (ICEVH) 1972-77.

Initiativtager til bevarelsen af Miehe’rnes gl. Ridehus i Rold i 1976.

Initiativtager til og forsøgsleder for den første ungdomsgarantiordning i Danmark i Hobro Kommune i 1979.

Initiativtager til og formand for bestyrelsen for Hobro Uddannelsescenter 1980-83.

Medlem af repræsentantskabet for Muskelsvindfonden 1980-83, og af dennes bestyrelse 1982-83.

Initiativtager til og adm. direktør for African Journal of Special Needs Eucation 1994-2003.

Konsulent for bl.a. UNESCO, UNICEF og Non Governmental Organizations (NGO’er) i spørgsmål om specialundervisning/integrerende undervisning af mennesker med handicap.

Har skrevet: en undersøgelse af tre årgange skolebørn med cerebral parese (disputats 1972), artikler og bøger bl.a. om børn med handicap. Har sammen med hustru udgivet to tests til undersøgelse af børns sprog.

Tildelt Jyllands-Postens Pris i forbindelse m. kåringen af årets by (Hobro) 1979 og Hobro Kommunes Vikingepris for 1984.

Adresse: P. O. Box 23987, Kampala, Uganda.

Ferieadresse: Enebærvej 10, 9500 Hobro.